Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем  

 

заснований в 2004 році. Деканом факультету з моменту його заснування був к.т.н, доцент Куцевич Арсен Васильович. Заступником декана до травня 2009 року була к.т.н., доцент Осухівська Галина Михайлівна. З моменту заснування факультету до січня 2009 року випусковими кафедрами були:

- кафедра приладів та контрольно-вимірювальних систем (бакалаври напряму «Прилади» та спеціалісти та магістри спеціальності «Прилади точної механіки»)

- кафедра радіокомп’ютерних систем (забезпечила ліцензування та акредитацію напрямків «Комп’ютерна інженерія» та «Радіотехніка»)

За цей же період кафедрою радіокомп’ютерних систем було забезпечено проведення ліцензування та акредитацію спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі» та «Аппаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

З вересня 2009 року до складу факультету увійшла кафедра біотехнічних систем.

На даний час деканом факультету є к.т.н., доцент Яськів Володимир Іванович, заступником декана є к.т.н., доцент Шадріна Галина Михайлівна.


Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем