Факультет надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра ( в т. ч. для іноземних громадян).

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям

Спеціальність

Спеціальність

 6.051003 приладобудування 7. 05100302 прилади і системи точної механіки зі спеціалізацією комп’ютерні приладові системи і технології 8. 05100302 прилади і системи точної механіки
6.050901 радіотехніка 7.05090102 апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення  
 6.050902 радіоелектронні апарати 7.05090204 біотехнічні та медичні апарати і системи 8.05090204 біотехнічні та медичні апарати і системи

До складу факультету входять три випускові кафедри:

-          кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем

-          кафедра біотехнічних систем

-          кафедра радіотехнічних систем

Навчальний процес на факультеті забезпечують 32 науково-педагогічних працівники:

-          2 доктори технічних наук, професори

-          10  кандидатів технічних наук, доцентів, 1 кандидат медичних наук, доцент

На кафедрах факультету функціонує 16 спеціалізованих лабораторій, а також 4 комп’ютерні класи.

Основними науковими  напрямами є розроблення технологій формоутворення прецизійних оболонок антен, розроблення комп’ютеризованих систем керування антенними комплексами, проектування наземних систем прийому космічної інформації, системи біометричної аутентифікації особи в ІС, енергозбереження та альтернативна енергетика, математичне моделювання та методи обробки біосигналів у біотехнічних та медичних системах, розробка та дослідження високоефективних напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

Підготовка фахівців вищої категорії на факультеті здійснюється через аспірантуру та докторантуру за такими спеціальностями

-          математичне моделювання і обчислювальні методи

-          біологічні та медичні прилади і системи

-          комп’ютерні системи та компоненти


Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем